Εγγραφές

Κριτήρια

ID
username
επώνυμο
όνομα
mail
μπλοκαρισμένος
ενεργοποιημένος
πρόσβαση

Πληροφορίες πρόσβασης

ID
username
επώνυμο
όνομα
mail
ημ/νια εγγραφής
πρόσβαση
μπλοκαρισμένος
ενεργοποιημένος