Εγγραφές

Παράμετροι

Γενικά

γενικές παράμετροι

ID
Ομάδα παραμέτρων
Auto response mail
Το mail που χρησιμοποιείται για να σταλθούν αυτοματοποιημένες απαντήσεις από την ιστοσελίδα. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί και στον server.
Receivers mail
Το mail που λαμβάνει τα μηνύματα από την φόρμα επικοινωνίας
Account Activation String
Επιλέγοντας 'ναι' θα σταλθεί στον χρήστη ένα mail για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του πατώντας σε ένα link
Account Admin Activation
Επιλέγοντας 'ναι' θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό και ένας adminstrator, ανεξάρτητα αν ο χρήστης πρέπει να τον ενεργοποιήσει ή όχι μέσω mail
Default Language
Η default γλώσσα της εφαρμογής. Αν υπάρχουν άρθρα με γλώσσα 'ALL' τότε στα sitemaps θα χρησιμοποιηθεί η default γλώσσα.
Time Zone
Η ζώνη τοπικής ώρας
Date Format
Με ποια μορφή θα εμφανίζονται οι ημερομηνίες
Time Format
Με ποια μορφή θα εμφανίζονται οι ώρες
Project Version
Η τρέχουσα έκδοση του project
Builder Version
Η έκδοση του builder που κατασκευάστηκε το project
Articles List Display Image
Επιλέγοντας 'ναι' θα εμφανίζονται οι φωτογραφίες των άρθρων στις λίστες τους
Article Default Image Display
Επιλέγοντας 'ναι' θα εμφανίζεται η default φωτογραφία στα άρθρα αν δεν έχουν δική τους εικόνα

Αρχεία

παράμετροι που αφορούν τα αρχεία

Limited Files Stored Capacity
Επιλέγοντας 'ναι' θα υπάρχει περιορισμός στον όγκο των αρχείων που θα μπορεί να αποθηκεύσει ο χρήστης. Ο μέγιστος όγκος ορίζεται στο επόμενο πεδίο
Maximum Files Stored Capacity
Ο μέγιστος επιτρεπτός όγκος αποθηκευμένων αρχείων (σε Mb). Λαμβάνεται υπόψιν μόνο αν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός στην αποθήκευση αρχείων
Maximum size of log files
Το μέγιστο μέγεθος των log αρχείων (σε Mb).
Update Log Files
Επιλέγοντας 'ναι' θα ενημερώνονται τα log αρχεία του συστήματος